جهت ارتباط با بازیگرنیوز می‌توانید از طریق شماره زیر با ما در تماس باشید

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : مصطفی حسینی

09352698193